Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Nikto nemôže dvom pánom slúžiť, keďže alebo jedného bude mať v nenávisti, a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať, a tým druhým opovrhovať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako jedlo a či telo nie je viac ako rúcho? Pohliadnite na vtákov nebeských! Ani nesejú, ani nežnú, ani do stodôl neshromažďujú, no váš Otec nebeský kŕmi ich. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás by si vedel svojimi starosťami predĺžiť život čo len o lakeť? A čo sa tak staráte o svej odev? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú! Nepracujú ani nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún vo všetkej svojej nádhere nebol tak zaodetý ako jediná z nich. Keď teda Boh tak šatí poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či nie skôr vás, maloverní? Nebuďte teda ustarostení a nevravte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa zaodejeme? Veď to všetko vyhľadávajú pohani. Váš Otec totiž vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a toto všetko sa vám pridá.
Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.[1] Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život,[2] čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: »Čo budeme jesť?« alebo: »Čo budeme piť?« alebo: »Čo si oblečieme?«! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
[1] Lk 16, 13. Mamona v aramejčine znamená majetok, peniaz, zisk. Zosobňuje tu tyrana, ktorý zotročuje človeka.
[2] Lk 12, 22–31. Nie je to výzva na nečinnosť, ale na plnú dôveru v Božiu prozreteľnosť. Ak nám Boh dal život, dá aj to, čo je potrebné na jeho udržiavanie. Prílišná honba za majetkom odvádza myslenie človeka od Boha, a preto je nedôstojná kresťana.
Nikto nemôže slúžiť dvom pánom[1], lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buďto na jedného bude držať a druhým bude pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mammone.[2] Preto povedám vám: nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac, než jedlo, a telo viac[3], než rúcho? Pohliadnite na vtáctvo nebeské, že neseje, ani nežne, ani neshromažďuje do stodôl: a Otec váš nebeský kŕmi ho. Či vy nie ste omnoho viac, než ono? A kto z vás premýšľaním môže pridať jeden lakeť k svojej postave?[4] A o rúcho čo ste ustarostení? Pozrite si ľalie poľné, jako rastú; nepracujú, ani nepradú; a povedám vám, že ani Šalamún vo všetkej svojej sláve nebol tak zaodetý, jako jedna z nich. Poneváč teda trávu poľnú, ktorá dnes je a zajtra sa hodí do pece[5], tak satí Boh, čím viac vás, maloverní. Nebuďte teda ustarostení, hovoriac: Čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme? Lebo toto všetko pohani vyhľadávajú. Vie totižto váš Otec[6], že všetko toto potrebujete. Hľadajte teda najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a toto všetko sa vám pridá.
[1] Ktorí sú protivného smýšľania.
[2] Mammona je slovo aramajské a znamená: bohatstvo.
[3] Spasiteľ vystríha, aby sme pre prílišnú starosť o telo nezanedbali dušu.
[4] Práca ľudská bez pomoci Božej je márna. Načo teda viac sa starať, než treba?
[5] V Palestíne je málo dreva; Žídia teda často varievali pri suchej tráve.
[6] V gr.: Otec váš nebeský.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.