Za onoho času, keď sa priblížil Ježiš k Jeruzalemu a zazrel mesto, zaplakal nad ním a hovoril: Keby si aj ty poznalo, a to v tento svoj deň, čo ti pokoj prináša! Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a sovrú odvšadiaľ, i teba i deti tvoje, ktoré sú v tebe, povalia na zem a nenechajú v tebe kameň na kameni, keďže si nepoznalo čas svojho navštívenia. Potom vošiel do chrámu, začal z neho vyháňať predavačov a hovoril im: Napísané je: Dom môj má byť domom modlitby! Vy ste však z neho urobili lotrovskú peleš. A deň po deň vyučoval v chráme.
Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.“ Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: »Môj dom bude domom modlitby.« A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“ A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.