Keď mal Ježiš dvanásť rokov, vybrali sa do Jeruzalema podľa obyčaje slávnosti. Keď sa dni (slávnosti) skončily a oni sa vracali, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme. No jeho rodičia to nezbadali. Keďže si mysleli, že je v sprievode, prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. A keď ho nenašli, vrátili sa hľadať ho do Jeruzalema. Po troch dňoch našli ho v chráme; sedel medzi učiteľmi, počúval ich a vypytoval sa ich. Všetci, čo ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho (rodičia) uvideli, stŕpli od údivu. Tu mu povedala matka: Synu, prečo si nám to urobil? Hľa, tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hladali! Ale on im odpovedal: Prečo ste ma hladali? Či ste nevedeli, že mám byť vo veciach svojho Otca? Ale oni nepochopili odpoveď, ktorú im dal. Potom sa vrátil s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poddaný. A jeho matka si zachovávala v srdci všetky tieto veci. Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a milosti pred Bohom a ľuďmi.
Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.