Za onoho času povedal Ježiš zástupom židovským: Len ten môže prísť ku mne, koho pritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň! V (knihách) prorokov je napísané: Všetkých bude učiť Boh sám! A každý, kto počul Boha a učil sa (od neho), prichádza ku mne. Veď nikto nevidel Otca, iba ten, ktorý pochádza od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má život večný. Ja som chlieb života! Vaši otcovia jedli na púšti mannu, a pomreli. Ale je chlieb, ktorý sostupuje s neba, a kto bude z neho jesť, neumrie. Ja som ten živý chlieb, ktorý som sostúpil s neba! Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré (obetujem) za život sveta.
Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U prorokov je napísané: »Všetkých bude učiť sám Boh.« A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“
Nikto nemôže prísť ku mne, iba keď ho priťahuje [Otec síce priťahuje každého, ale každý ho nenasleduje] Otec, ktorý mňa poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Písané je u prorokov: A budú všetci vyučení od Boha. Každý, kto Otca počúval a vyučil sa, ide ku mne. [Izr. 54, 13. T. j., príde čas, kedy Boh všetkých vnútorne osvieti.] Nie že by kto bol videl Otca [To učenie nie je smyselné, ale vnútorné, a preto pri ňom nevidieť Boha.], okrem toho, ktorý je od Boha, ten videl Otca. Veru, veru, povedám vám: Kto verí vo mňa, má život večný. Ja som chlieb života. [Dosiaľ hovorí Spasiteľ o viere v chlieb nebeský, t. j. vo svoju osobu; v nasledujúcich veršoch je reč o požívaní tohoto nebeského pokrmu.] Vaši otcovia jedávali na púšti mannu, a pomreli. Toto je chlieb s neba sostupujúci: aby neumrel, kto z neho bude jesť. [Že je tu a v nasledujúcich veršoch reč nie o viere v P. Ježiša, lež o požívaní (prijímaní) jeho tela, o tom vás poučuje neomylná Cirkev. (Trid. sed. 13.)] Ja som chlieb živý, ktorý som sostúpil s neba. Kto bude jesť z toho chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo svetu na živobytie. [Tým nebeským pokrmom bude to isté moje telo, ktoré dám v obetu, aby ľudia večne žili.]

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.