Za onoho času Alžbeta naplnila sa Duchom Svätým, i zvolala veľkým hlasom a preriekla: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho. A odkiaľ mám to (šťastie), že matka môjho Pána prišla ku mne? Lebo, hľa, sotva odznel hlas tvojho pozdravenia v mojich ušiach, s plesaním poskočilo nemluvniatko v mojom živote. A blahoslavená si, že si uverila, lebo sa splní, čo Pán povedal tebe. A Mária riekla: Velebí moja duša Pána, a zaplesal môj duch v Bohu, mojom Spasiteľovi; keďže shliadol na poníženosť svojej slúžky, lebo, hľa, odteraz blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Veľké veci mi urobil Mocný a sväté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo s pokolenia na pokolenie s tými, ktorí sa ho boja.
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.