Za onoho času, keď zasa bol s Ježišom veľký zástup a nemali čo jesť, svolal k sebe učeníkov a vravel im: Ľúto mi je zástupu, lebo, hľa, už tretí deň zotrvávajú pri mne, a nemajú čo jesť. Ak ich lačných pustím domov, odpadnú na ceste, keďže niektorí z nich prišli zďaleka. - Odpovedali mu jeho učeníci: Odkiaľže kto bude môcť (dostať) chleby a nasýtiť ich tu na púšti! I opýtal sa ich: Koľko chlebov máte? Odpovedali: Sedem. Tu rozkázal zástupom rozložiť sa na zemi. Potom vzal sedem chlebov, vďaky vzdával, rozlámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali. I rozdali ich zástupu. Mali aj niekoľko rybičiek. I tie požehnal a kázal ich rozdať. Jedli a nasýtili sa a z odrobiniek, ktoré pozostaly, nasbierali ešte sedem košov. Tých, ktorí jedli, bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil.
V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka.“ Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem.“ Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu. Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.