Za onoho času povedal Ježiš farizejom: Ja som dobrý pastier! Dobrý pastier aj život dá za svoje ovce. Ale najatý (strážca) a taký, ktorý nie je pastierom a ktorému ovce nepatria, opúšťa ovce a uteká, keď vidí vlka prichádzať, a vlk ich chmatá a rozháňa. Najatý (strážca) uteká, pretože je najatý a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier! Poznám svoje, a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec aj ja poznám Otca. A ja život dám za svoje ovce! Mám však aj iné ovce, ktoré nepatria do tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť (sem), a budú počúvať na môj hlas. A bude jeden ovčinec a jeden pastier.

Ja som dobrý pastier.[1] Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám[2] svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce[3], ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.


[1] Boh sám je pastierom svojho ľudu; v mesiášskych časoch on dá svojmu stádu pastiera (Ez 34, 1 n.). Keď Ježiš hovorí, že je dobrým pastierom, vindikuje si mesiášsku hodnosť.
[2] Nejde tu len o intelektuálne poznanie, ale o lásku. „Poznať“ v Písme máva často tento rozmer.
[3] Iné ovce, to sú Nežidia, pohania. Božský pastier zruší všetky národnostné a rasové prekážky a utvorí z nich jedno duchovné stádo - Cirkev.

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier dáva svoj život za svoje ovce. Ale nájomník a ten, kto nie je pastierom,  komu ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí prichádzať vlka[1], opúšťa ovce a uteká, a vlk chytá a rozháňa ovce. Ale nájomník uteká preto, že je nájomníkom a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier a poznám svoje, a moje poznajú mňa. Jako mňa zná Otec, i ja znám Otca, a život svoj položím za svoje ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tejto ovčiarne; i tie mám priviesť, a budú počúvať môj hlas; a bude jedna ovčiareň[2] a jeden pastier.


[1] Pod vlkom má sa rozumieť akékoľvek nebezpečie, ktoré hrozí stádu.
[2] Grécky: Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tejto ovčiarne, i tie mi treba priviesť, a budú počúvať môj hlas, a bude jedno stádo, jeden pastier. Je tu reč o obrátení pohanov a vstúpení do obce Božej = do Cirkvi.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.