Za onoho času bola svadba v Káne Galilejskej. Bola tam aj Matka Ježišova. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď im pochybelo vína, povedala Ježišovi Matka: Nemajú vína! Ježiš jej odpovedal: Žena, načo mi s tebou (o tom hovoriť)? Ešte neprišla moja hodina! Tu jeho Matka povedala posluhovačom: Čokoľvek vám povie, urobte! A bolo tam šesť kamenných nádob, každá na dve až tri mierky, ako si to vyžadovaly židovské očisťovacie obrady. I prikázal Ježiš (posluhovačom): Naplňte tie nádoby vodou! A naplnili ich až do vrchu. Potom im Ježiš povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli. Keď starejši ochutnal vodu, premenenú na víno, zavolal si ženícha – ten totiž nevedel, kde sa vzalo (víno), ale posluhovači, ktorí načierali vodu, to vedeli – a vravel mu: Každý podáva najprv dobré víno, a horšie len potom, keď si (hostia) upili. Ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ! Tento div v Káne Galilejskej bol prvý, ktorý učinil Ježiš, a tak zjavil svoju slávnu moc. A jeho učeníci uverili v neho.
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.
xxx