Title
Sviatok Najsvätejšieho Mena Ježišovho. Sanctissimi Nominis Jesu. Introit (Flp 2, 10-11; Ž 8, 2)
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Festum Sanctissimi Cordis Jesu. Introit (Ž 33, 11; 19; 1)
Sviatok Narodenia Pána I. [v noci, omša anjelská]. In Nativitate Domini I. [in nocte]. Introit (Ž 2, 7; 1)
Sviatok Narodenia Pána II. [na úsvite, omša pastierska]. In Nativitate Domini II. [in aurora]. Introit (Iz 9, 2; 6; Ž 93, 1)
Sviatok Narodenia Pána. III. [za dňa, omša veriacich]. In Nativitate Domini [in die]. Introit (Iz 9, 6; Ž 98, 1)
Sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa. Festum in nativitate s. Ioannis Baptistæ. Introit (Iz 49, 1 a 2; Ž 92, 2)
Sviatok navštívenia Blahoslavenej Panny Márie. In Visitatione B. Mariæ Virginis. Introit (Sedulius; Ž 45, 2)
Sviatok Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie. In Conceptione Immaculata Beatæ Mariæ Virginis. Introit (Iz 61, 10; Ž 30, 2)
Sviatok Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa. In festo Domino nostro Jesu Christi Regis . Introit (Zjv 5, 12; Zjv 1, 6; Ž 72, 1)
Sviatok Predrahej Krvi Pána Nášho Ježiša Krista. Festo Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi. Introit (Zjv 5, 9-10; Ž 89, 2)
Sviatok pripomienky krstu Krista Pána. In Commemoratione Baptismatis Domini Nostri Jesu Christi. Introit (Mal 3, 1; 1 Krn 29, 12; Ž 72, 1)
Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu. Festum S. Joannis, apostoli et evangelistæ. Introit (Sir 15, 5; Ž 92, 2)
Sviatok sv. Jozefa, robotníka, ženícha B. P. M., vyznávača. Festum s. Joseph, opificis, sponsi B. Mariae Virginis, confessoris. Introit (Múd 10, 17-18; Ž 127, 1)
Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača. Introit (Ž 92, 13-14; Ž 92, 2)
Sviatok sv. Mateja, apoštola. Festum S. Matthiæ, apostoli. Introit (Ž 139, 17 a 1-2)
Sviatok sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača. S. Nicolai, episcopi et confessoris. Introit (Sir 45, 30; Ž 132, 1)
Sviatok Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa. Sanctæ Familiæ: Jesu, Mariæ, Joseph. Introit (Prís 23, 24; 25; Ž 84, 2-3)
Sviatok Všetkých Svätých. In festo Omnium Sanctorum. Introit (Ž 33, 1)
Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. In Epiphania Domini. Introit (Mal 3, 1; Krn 29, 12; Ž 72, 1)
Utorok Turíčny. Die III. infra octavam Pentecostes. Introit (4 Ezd 2, 36 a 37; Ž 78, 1)
Vigília Nanebovstúpenia Pána. Vigilia Ascensionis. Introit (Iz 48, 20; Ž 66, 1-2)
Vigília Nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie. In vigilia Assumptionis B. Mariæ Virginis. Introit (Ž 45, 13; 15; 16; 2)
Vigília Narodenia Pána I. [v bežný deň]. In Vigilia Nativitatis Domini I. Introit (Ex 16, 6-7; Ž 24, 1)
Vigília narodenia sv. Jána Krstiteľa. In vigilia Nativitatis S. Ioannis Baptiste. Introit (Lk 1, 13 a 15 a 14; Ž 21, 2)
Vigília sv. Petra a Pavla, apoštolov. In vigilia Ss. Petri et Pauli, apostoli. Introit (Sk 12, 11; Ž 139, 1-2)
Vocem. Nedeľa V. po Veľkej noci. Dominica V. Post Pascha. Introit (Iz 48, 20; Ž 66, 1-2)
Zelený štvrtok I. [omša pri svätení olejov]. Feria Quinta in Cœna Domini I. [missa chrismatis]. Introit (Ex 30, 25; 31; Ž 89, 2)
Zelený štvrtok II. [večerná omša]. Feria Quinta in Cœna Domini II. [de missa solemni vespertina]. Introit (Gal 6, 14; Ž 67, 2)
Zvestovanie Blahoslavenej Panny Márie. In Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis. Introit (Ž 45, 13; 15; 16; 2)

Page 3 of 3

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.