Prijmite slasť slávy svojej, aleluja, a ďakujte Bohu, aleluja, ktorý vás povolal do svojho nebeského kráľovstva, aleluja, aleluja. Naslúchaj, ľud môj, moju náuku, nakloň svoje uši k slovám mojich úst.
Počúvaj, ľud môj, moju náuku, nakloň sluch k slovám mojich úst.
Pozoruj, ľudu môj, na moju náuku: nakloň svoje uši k slovám mojich úst.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.