Nenachádza sa v sv. Písme. Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň Kráľovi.
Nenachádza sa v sv. Písme.
Nenachádza sa v sv. Písme.