Múdrosť dala svätým mzdu za ich práce a viedla ich cestou zázračnou. Vo dne bola pre nich prístreším, a v noci svetlom hviezd, aleluja, aleluja. Ak nebude dom stavať Pán, nadarmo trápia sa tí, čo ho stavajú.
Svätým za ich práce dala mzdu a viedla ich cestou zázračnou. Vo dne bola pre nich prístreším, v noci svetlom hviezd. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.

A dala spravodlivým[1] odplatu za ich práce, a previedla ich divnou cestou: a bola im záclonou vo dne, a svetlom hviezd v noci: prepravila ich cez červené more, a previedla ich cez veľkú vodu.[2] Jestli Pán nestavia domu, darmo sa tí namáhajú, ktorí ho stavajú. Jestli Pán nechráni mesta, darmo bdie ten, kto ho stráži.[3]


[1] t. j. zbožným ctiteľom Boha, Izraelitom. II. Mojž. 12, 36. Izraeliti nedostali mzdu za svoje práce. Boh naklonil Egyptčanov k ich prosbe: Izraelci prosili o dary a dostali ich.)
[2]  II. Mojž. 14, 22.
[3] Pod mestom a domom máme rozumieť všetko imanie, čo patrí rodine.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.