Radujme sa všetci v Pánovi a slávme sviatok na počesť všetkých svätých, z ich sviatku sa radujú anjeli a spoločne oslavujú Syna Božieho. Plesajte, spravodliví, v Pánovi, statočným sluší chválospev.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Veseľte sa, spravodliví, v Pánu:[1] počestným prislúcha spievať[2] chválu.


[1] Nad Pánom, nad jeho všemohúcnosťou a láskou, o ktorej je reč v žalme.
[2] Úprimným prísluší, aj sú povinní chváliť Boha.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.