Vprostred shromaždenia otvoril Pán ústa jeho a naplnil ho Duchom múdrosti a rozumu, priodial ho rúchom slávy. Dobre je oslavovať Pána a spievať tvojmu menu, Najvyšší.
Povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa, naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a slávnym rúchom ho odeje. Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;
...a uprostred shromaždení otvorí jeho ústa [Aby mohol mluviť verejne ako učiteľ.] a naplní ho duchom múdrosti a rozumu, a šatou slávy ho odeje... Dobre je oslavovať Pána: a tvoje meno ospevovať, ó, Najvyšší.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.