O tvoju priazeň uchádzajú sa velikáši ľudu: privádzajú kráľovi panny za ňou, družky jej. S radosťou a plesaním uvádzajú ich. Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň kráľovi.

Dcéry z Týru ti prinesú dary a o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.[1] V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi.


[1] Mystická snúbenica, Cirkev, svojou láskou a úctou ku Kráľovi získa si jeho priazeň, takže bude môcť orodovať aj za iných.

A dcéry tyrské[1] s darmi: tvoju priazeň žiadať budú všetci boháči zeme.[2] Za ňou privedú ku kráľovi panny: jej družky budú k tebe[3] prinesené.


[1] Dcéry najbohatšieho mesta na svete.
[2] I najslávnejšie národy prijdú s prosbou, aby od nej obdržaly vieru a prijatie do cirkvi.
[3] K tebe, ó, kráJu, budú privedené národy: t. j. budú povolané do Cirkvi tvojej.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.