O tvoju priazeň uchádzajú sa velikáši ľudu: privádzajú kráľovi panny za ňou, družky jej. S radosťou a plesaním uvádzajú ich. Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň kráľovi.
...o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa. ...za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi.
xxx