Myšlienky Srdca jeho s pokolenia na pokolenie, aby ich duše povytŕhal od smrti a zachoval ich v čase hladu nažive. Plesajte, spravodliví, v Pánovi, statočným sluší chválospev.
Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil. Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Ale rada Pánova na veky trvá: myšlenky jeho srdca od pokolenia do pokolenia.[1] Aby vyslobodil ich duše od smrti: a živil ich v čase hladu.[2] Veseľte sa, spravodliví, v Pánu:[3] počestným prislúcha spievať[4] chválu.


[1] Vševedúcnosť a všemohúcnosť Božia vzťahuje sa na všetko, siaha až do najvnútornejších vecí, a jeho všemohúcnosť spôsobuje, že všetko musí slúžiť cieľom riadenia sveta.
[2] Pán hľadí na tých, ktorí sa ho boja a v jeho milosrdenstve úfajú od neho ochranu v nebezpečenstve, smrti a výživu v čas hladu.
[3] Nad Pánom, nad jeho všemohúcnosťou a láskou, o ktorej je reč v žalme.
[4] Úprimným prísluší, aj sú povinní chváliť Boha.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.