My sa však máme honosiť krížom Pána nášho Ježiša Krista, v ktorom je spása, život a vzkriesenie naše, skrze ktorého sme boli spasení a oslobodení. Nech je nám milostivý Boh a nech nás požehná, nech poskytne nám svoju jasnú tvár a zmiluje sa nad nami.
Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami,
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.