Ja však vo veľkej úcte mám priateľov tvojich, Bože, silne je upevnená ich vláda. Ty, Pane, skúmaš ma a ty ma znáš, znáš ma, či sedím, a či stojím.

Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko[1]; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky...


[1] Pán vie o všetkom, čo žalmista robí.

U mňa však veľmi uctievaní sú priatelia tvoji, Bože: preveľmi pevne postavená je ich prednosť. O Pane, ty ma zkusuješ a poznáš ma. Ty znáš sadnutie moje a povstanie moje.[1]


[1] Všetky moje kroky a skutky, každý môj pohyb.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.