Title
Nedeľa VIII. po Turícach. Dominica VIII. Post Pentecosten. Introit (Ž 48, 10-11; 2)
Nedeľa X. po Turícach. Dominica X. Post Pentecosten. Introit (Ž 55, 17; 18; 20; 23; 2)
Nedeľa XI. po Turícach. Dominica XI. Post Pentecosten. Introit (Ž 68, 6-7; 36; 2)
Nedeľa XII. po Turícach. Dominica XII. Post Pentecosten. Introit (Ž 70, 2-3; 4)
Nedeľa XIII. po Turícach. Dominica XIII. Post Pentecosten. Introit (Ž 74, 20; 19; 22; 1)
Nedeľa XIV. po Turícach. Dominica XIV. Post Pentecosten. Introit (Ž 84, 10-11; 2-3)
Nedeľa XIX. po Turícach. Dominica XIX. Post Pentecosten. Introit (Ž 78, 1)
Nedeľa XV. po Turícach. Dominica XV. Post Pentecosten. Introit (Ž 86, 1; 2-3; Ž 86, 4)
Nedeľa XVI. po Turícach. Dominica XVI. Post Pentecosten. Introit (Ž 86, 3; 5; 1)
Nedeľa XVII. po Turícach. Dominica XVII. Post Pentecosten. Introit (Ž 119, 137; 124; 1)
Nedeľa XVIII. po Turícach. Dominica XVIII. Post Pentecosten. Introit (Sir 36, 18; Ž 122, 1)
Nedeľa XX. po Turícach. Dominica XX. Post Pentecosten. Introit (Dan 3, 31; 29; 35; Ž 119, 1)
Nedeľa XXI. po Turícach. Dominica XXI. Post Pentecosten. Introit (Est 13, 9; 10-11; Ž 119, 1)
Nedeľa XXII. po Turícach. Dominica XXII. Post Pentecosten. Introit (Ž 130, 3-4; Ž 130, 1-2)
Nedeľa XXIII. po Turícach. Dominica XXIII. Post Pentecosten. Introit (Jer 29, 11, 12 a 14; Ž 85, 2)
Nedeľa XXIV. a posledná nedeľa po Turícach. Dominica XXIV. et Ultima Post Pentecosten. Introit (Jer 29, 11, 12 a 14; Ž 85, 2)
Nepoškvrneného Srdca Blahoslavenej Panny Márie. Immaculati Cordis Beatæ Mariæ Virginis. Introit (Hebr 4, 16; Ž 45, 2)
Oculi mei. Nedeľa III. pôstna. Dominica III. in Quadragesima. Introit (Ž 25, 15-16; 1-2)
Oktáva Narodenia Pána. In Octava Nativitatis Domini. Introit (Iz 9, 6; Ž 98, 1)
Omša jediného pápeža alebo viacerých pápežov. Si díligis me. [cez rok] Introit (Jn 21, 15-17; Ž 30, 1)
Omša mučeníka biskupa (Sacerdótes). Introit (Dan 3, 84; 87; Dan 3, 57)
Omša mučeníka nie biskupa. In virtúte. [cez rok] Introit (Ž 21, 2-3 a 4)
Omša panny a mučenice. Loquébar. [cez rok] Introit (Ž 119, 46-47; Ž 119, 1)
Omša panny nie mučenice. Dilexísti. Introit (Ž 45, 8; 2)
Omša prosebných dní. Missa Rogationum. Introit (Ž 18, 7)
Omša turíčnej vigílie. Sabbato in Vigilia Pentecostes. Introit (Ez 36, 23; 24; 25-26; Ž 34, 2)
Omša učiteľa Cirkvi. In médio. Introit (Sir 15, 5; Ž 92, 2)
Omša vyznávača nie biskupa. Os justi [cez rok]. Introit (Ž 37, 30-31; 1)
Omša za ženícha a nevestu I. [cez rok]. Missa pro Sponso et Sponsa I. Introit (Tob 7, 15; Tob 8, 19; Ž 128, 1)
Piatok adventných kántrových dní. Feria VI. Quattuor Temporum Adventus. Introit (Ž 119, 151-152; Ž 119, 1)
Pondelok Turíčny. Die II. infra octavam Pentecostes. Introit (Ž 81, 17 a 2)
Pondelok Veľkonočný. Die Secunda infra octavam Paschæ. Introit (Ex 13, 5 a 9; Ž 105, 1)
Popolcová streda. Feria Quarta Cinerum. Introit (Múd 11, 23; 24; 26; Ž 57, 2)
Posviacky chrámu sv. Michala Archanjela. In Dedicatione S. Michaëlis Archangelis. Introit (Ž 103, 20; 1)
Premenenie Pána Nášho Ježiša Krista. In Transfiguratione Domini Nostri Jesu Christi. Introit (Ž 77, 19; Ž 84, 2-3)
Reminiscere. Nedeľa II. pôstna. Dominica II. in Quadragesima. Introit (Ž 25, 6; 3; 22; 1-2)
Sedem bolestí Blahoslavenej Panny Márie, hlavnej patrónky Slovenska. Septem Dolorum Beatæ Mariæ Virginis. Introit (Jn 19, 25; 26-27)
Sobota adventných kántrových dní [krátka omša]. Sabbato Quattuor Temporum Adventus [forma Missæ Brevior]. Introit (Ž 80, 4 a 2)
Spomienka Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej. Commemoratio Beatæ Mariæ Virginis, reginæ. Introit (Ž 45, 2)
Spomienka sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka. Commemoratio s. Thomæ Becket, episcopi et martyris. Introit (Ž 32, 1)
Spomienka všetkých zosnulých veriacich [I. omša]. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum [Ad primam Missam]. Introit (4 Ezd 2, 34; 35; Ž 65, 2-3)
Streda adventných kántrových dní. Feria IV. Quattuor Temporum Adventus. Introit (Iz 45, 8; Ž 19, 2)
Štvrtok Turíčny. Die Quinta infra octavam Pentecostes. Introit (Múd 1, 7; Ž 68, 2)
Sv. Cyrila a Metoda, biskupov a vyznávačov, hlavných patrónov Slovenska. Introit (Ž 132, 9-10; 1)
Sv. neviniatok, mučeníkov. Festum Ss. Innocentium, martyrum. Introit (Ž 8, 3 a 2)
Sv. Petra a Pavla, apoštolov. SS. Petri et Pauli, apostolorum. Introit (Sk 12, 11; Ž 139, 1-2)
Sv. Štefana, prvého mučeníka. S. Stephani, protomartyris. Introit (Ž 119, 23 a 86 a 1)
Sviatok Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej. Festum Beatæ Mariæ Virginis, reginæ. Introit (Ž 45, 2)
Sviatok Božieho Tela. Festum Sanctissimi Corporis Christi. Introit (Ž 81, 17; 2)
Sviatok Najsvätejšej Trojice.In festo Sanctissimæ Trinitatis. Introit (Tob 12, 6; Ž 9, 2)

Page 2 of 3

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.