Kŕmil ich jadrom pšeničným, aleluja, a sýtil ich medom skalnatým, aleluja, aleluja. Plesajte Bohu, nášmu pomocníkovi, jasajte Bohu Jakubovmu.
Kŕmil by som ho jadrom pšeničným a sýtil medom zo skaly. Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha, jasajte Bohu Jakubovmu.
A on by ich kŕmil najlepšou pšenicou: a medom zo skaly by ich bol sýtil. [Keby Židia boli prijali Krista, boli by jedli chlieb nebeský, a okúsili by boli med múdrosti nebeskej. Kresťane, uč sa poznať múdrosť náuky Kristovej, aby si nebol vydaný zkaze ako národ židovský.] Plesajte Bohu, nášmu pomocníkovi: výskajte Bohu Jakubovmu.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.