Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, vy, mocní v sile, vykonávatelia jeho rozkazov, aby ste poslúchali jeho reč. Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho svätému menu.
Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy. Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.