Boh Izraela nech vás spojí a nech je s vami on, ktorý sa zmiloval nad oboma jedinými. A teraz, Pane, daj, nech teba ešte dokonalejšie zvelebujú. Blažený každý, ktorý sa bojí Pána, ktorý chodí jeho cestami.
Nech vás túto noc chráni nebeský Pán. Zvelebený si za to, že si sa zmiloval nad dvoma jedináčikmi. Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
Vzal pravú ruku svojej dcéry, a dal ju do pravej ruky Tobiášovej a riekol: Boh Abrahámov, a Boh Izákov, a Boh Jukubov buď s vami, a spoj vás, a vyplň svoje požehnanie na vás. Sľutoval si sa nad dvoma jednorodenými [oba boli jediné deti, Tobiáš i Sára.]. Učiň, Pane, aby ťa ešte dokonalejšie chválili: a obetu tvojej chvály za svoje zdravie obetovali, aby národy poznaly [Tento zázrak ukazuje im pravého Boha, pravdu náboženstva ľudu izraelského, pre ktorý Boh i v zajatí divy činí], že len ty sám si Bohna celej zemi. Šťastný každý, kto sa bojí Pána, kto po jeho cestách chodí!

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.