Spravodlivosť si mala rada a nenávidela si nepravosť, zato Boh, tvoj Boh, pomazal teba olejom radosti viac ako tvoje družky. Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň Kráľovi.
Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi.
xxx