Všetko, čo si nám učinil, Pane, učinil si podľa práva a spravodlivosti, lebo zhrešili sme pred tebou a nezachovávali sme tvoje prikázania; lež osláv svoje meno a nalož s nami podľa svojho prehojného milosrdenstva. Blažení, ktorých cesta nepoškvrnená, ktorí chodievajú v zákone Pánovom.
Všetko, čo si na nás priviedol, všetko, čo si nám urobil, urobil si spravodlivým rozsudkom. Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom; A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo. Blažení tí, čo idú cestou[1] života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
[1] Cesta“ je spôsob života. Cesta podľa Pánovho zákona je život, ktorý sa ľúbi Pánovi.
Preto všetko, čokoľvek si uviedol na nás, a všetko, čokoľvek si nám urobil, dľa spravodlivého súdu si učinil... Lebo sme hrešili, a nepráve činili odstúpiac od teba; a previnili sme sa vo všetkom... A neodnímaj od nás milosrdenstva tvojho pre Abraháma, miláčka svojho, a Izáka služobníka svojho, a Izraela svätého svojho... Blahoslavení, ktorých cesta je nepoškvrnená: ktorí kráčajú v zákone Pánovom.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.