Uprostred shromaždenia otvoril Pán ústa jeho a naplnil ho duchom múdrosti a rozumu, priodel ho rúchom slávy. Je dobré chváliť Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší.
...uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa, naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a slávnym rúchom ho odeje. Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;

...a uprostred shromaždení otvorí jeho ústa,[1] a naplní ho duchom múdrosti a rozumu, a šatou slávy ho odeje... Dobre je oslavovať Pána: a tvoje meno ospevovať, ó Najvyšší.


[1] Aby mohol mluviť verejne ako učiteľ.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.