Ústa spravodlivého rozprávajú múdrosť a jeho jazyk vyslovuje správnu vec. On v srdci má zákon svojho Boha. Nevzbĺkaj pre tých, ktorí pášu zlo, a ani nezáviď tým, ktorí činia nepravosť.
Z úst spravodlivého zaznieva múdrosťa jeho jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.
Ústa spravodlivého hovoria (rozmyslenú) múdrosť: a jeho jazyk prednáša, čo je právo. (Prísl. 31, 26.) Zákon jeho Boha v jeho srdci: a nebudú podrazené jeho kroky. [Riadi city, slová i skutky človeka a na tomto zákone ako na základe stojí pevne.] Nechci závidieť hriešnikom [Keď sa im dobre vedie.]: ani nebuď žiarlivý ná páchateľov neprávosti.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.