Duch Pánov naplňuje okruh zemský, aleluja. On, ktorý všetko udržuje, pozná každý jazyk, aleluja, aleluja, aleluja. Vstaň, Bože, rozpráš svojich nepriateľov, nech utečú pred tebou tí, ktorí nenávidia teba.
Veď Pánov duch naplňuje zemekruh, ten, čo obopína všetko, pozná (každý) hlas. Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.
Lebo duch Pánov naplňuje okres zemei a ten, ktorý všetko udržuje, pozná každý hlas. (Izai. 6, 3) Nech vstane Boh, [Tieto slová nechával hovoriť Mojžiš, keď brali archu, aby ju niesli do boja, alebo v púšti ďalej išli.] že sa rozpŕchnu jeho nepriatelia: a utečú od jeho tvári tí, ktorí ho nenávidia.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.