Uzavrel s ním Pán smluvu pokoja a učinil ho kniežaťom, aby mal kňazskú dôstojnosť naveky. Pamätaj, Pane, na Dávida a na všetku jeho nábožnosť.

Preto uzavrel s ním zmluvu pokoja, (ustanovil ho) za knieža svätyne a ľudu, aby si podržal on sám a jeho potomstvo kňazskú hodnosť naveky. Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu...[1]


[1]Žalm je mesiášsky, sa v plnom zmysle vyplnia len na Mesiášovi. V žalme sa jasne rozlišuje Dávidova osoba od jeho potomka, Mesiáša.

Preto potvrdil mu smluvu pokoja, že bude kniežaťom svätyne a svojho ľudu a že bude mať on a jeho semeno dôstojnosť kňazskú až na veky. Pamätaj, o Pane, na Davida, a na jeho všetku tichosť.[1]


[1] Na jeho starostlivosť o vystavenie Boha dôstojného príbytku.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.