Pán povedal mi: Ty si môj syn, ja som dnes splodil teba. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú veci darobné?
Pán mi povedal: „Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?
xxx