Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Chválospev prislúcha tebe na Sione, Bože, a tebe nech sa splní sľub v Jeruzaleme; vytyčuj moju modlitbu, k tebe dôjde každé telo. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti.
/Súčasný preklad apokryfnej 4. knihy Ezdrášovej nemožno dohľadať./ Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme. Ty vypočúvaš modlitby, k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.
/Starší preklad apokryfnej 4. knihy Ezdrášovej nemožno dohľadať./ Tebe sluší chválospev, o Bože na Sione: a tebe nech sa vyplní sľub v Jeruzaleme. Vyslyš moju prosbu: k tebe príde každé telo. [K tebe sa obracajú všetci ľudia, a jednúc sa obrátia aj všetci pohani.]

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.