Pohliadni na mňa a mne milostivý buď, Pane, lebo som sám a úbohý. Shliadni na biedu moju a na môj trud a odpusť mi všetky priestupky, Bože môj. Ku tebe, Pane, dvíham svoju dušu. Bože môj, dôverujem tebe, nech ma hanba nestihne.
Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbohý. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

Pohliadni na mňa, a smiluj sa nado mnou: lebo som osamotený a ubohý... Viď uponíženie[1] moje a námahu moju: a odpusť všeliké moje hriechy... K tebe, Pane, pozdvihujem svoju dušu. Môj Bože, v tebe dúfam, nech nebudem zahanbený...


[1] Pozri, ako ma ponížili.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.