Nech ústa moje plné chvály tvojej sú, aleluja, aby som mohol oslavovať teba, aleluja. Pery mi budú jasať, keď budem vyhrávať tebe, aleluja, aleluja. K tebe sa, Pane, utiekam, nech nie som zahanbený naveky, vytrhni ma a vysloboď v svoje j spravodlivosti.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň. Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam, i moja duša, ktorú si vykúpil. V teba, Pane, som dúfal; nebudem zahanbený naveky. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň, nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi.
Nech sa naplnia moje ústa chválou, aby som ospevoval tvoju slávu každého dňa velebnosť tvoju. Nech moje ústa plesajú, keď tebe budem spievať: i duša moja, ktorú si vykúpil. V tebe, Pane, dúfam: nebudem zahanbený na veky: Pre svoju spravodlivosť [Ukáž pravdu svoju ako sudca.] vysloboď ma a zachráň ma: ó, nakloň ku mne svoje ucho a pomôž mi.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.