Raduj sa, Jeruzalem, a shromaždite sa v ňom všetci jeho milovníci, chvejte sa radosťou, ktorí ste trúchlili nad ním, aby ste jasali a nasýtili sa z pŕs svojej útechy. Naradovaný bol som, keď mi povedali: Pôjdeme do Pánovho domu!
Tešte sa s Jeruzalemom a plesajte nad ním, všetci jeho milovníci, radujte sa s ním, radujte sa všetci, čo ste nad ním trúchlili. Aby ste sali a nasýtili sa z pŕs jeho útechy, aby ste sŕkali a požívali z plnosti jeho slávy. Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho.“

Veseľte sa s Jeruzalemom, a plesajte v ňom všetci, ktorí ho milujete; radujte sa s ním veľmi všetci, ktorí kvílite nad ním, aby ste sali, a nasýtili sa z pŕs jeho potešenia; aby ste pili a rozkošami oplývali od všelikej jeho slávy[1]. Radujem sa z toho, že mi bolo povedané: Pôjdeme do Pánovho domu![2]


[1] Výhľad na prísť majúcu slávu má všetkých potešiť, ktorí na osudoch Siona účasť berú. Sion je i tu myslený ako matka, ktorá z plnosti svojich dobrôt a svojej slávy svojim deťom hojne dáva.
[2] K púti do Jeruzalema chodievali v prôvodoch. Radosť z púti trvá u pobožného a on sa raduje, keď stojí v bránach Jeruzalema.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.