Nech raduje sa srdce hľadajúcich Pána: hľaďteže na Pána a jeho moc, hľadajte stále jeho tvár. Vzdávajte chválu Pánovi a meno jeho vzývajte, hlásajte jeho skutky medzi národmi.
Jeho svätým menom sa honoste; nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár. Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
Honoste sa svätým jeho menom: nech sa teší srdce hľadajúcich Pána. Hľadajte Pána a buďte silní, [Hebr.: Pýtajte sa na Pána a na jeho moc, hľadajte stále jeho tvár.] hľadajte tvár jeho ustavične. Alleluja. [V hebrejskom priložené je: Alleluja. — Človek začuduje sa nad tým žalmom. Hovorí A. Humbolds: V tak krátkej piesni niekoľko veľkými črtami vidí v ňom nakreslené nebo i zem. Všeobecný úsudok má tento žalm za majstrovské dielo starého básnictva, ktoré všetky ódy Grékov i Rimanov prevyšuje. — Cirkev modlí sa tento žalm na Turíce, poneváč od Boha poslaný svätý Duch obnovuje duševný svet, činí, že sa stáva novým stvorením.] Oslavujte Pána, a vzývajte jeho meno: ohlasujte jeho skutky medzi národami.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.