Pán je silou ľudu svojmu a tvŕdzou spásy svojmu pomazanému. Spas ľud svoj, Pane, a žehnaj svojmu dedičstvu a spravuj ho až naveky. Ku tebe ja volám, Pane, nebuďže hluchý voči mne; ak ma nevypočuješ, aby som sa nestal podobný tým, ktorí sostupujú do jamy.
Pán je sila svojho ľudu a útočište spásy pre svojho pomazaného. Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky. Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.