Roste, nebesá, s vysokosti a oblaky, pršte spravodlivého. Otvor sa, zem, a vydaj Spasiteľa. Milostivý si, Pane, zemi svojej bol, zlepšil si údel Jakubov.
Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spásaPane, svojej krajine si preukázal milosť, Jakuba si zbavil poroby.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.