Prijali sme, Bože, tvoj blahodar stred tvojho chrámu. Tak ako tvoje meno, Bože, tak aj chvála tvoja preniká zemské končiny, pravica tvoja plná je spravodlivosti. Veľký je Pán a chválitebný veľmi, v meste Boha nášho, na vrchu jeho svätom.
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; tvoja pravica je plná spravodlivosti. Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha.
xxx