Mužovia galilejskí, čo hľadíte zadivení do neba? Ako ste ho videli vystupovať do neba, tak (opäť) príde, aleluja, aleluja, aleluja. Tlieskajte rukami, všetky národy, plesajte Bohu radostným jasotom.
a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“

...ktorí aj riekli: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý je vzatý od vás do neba, tak príde, jako ste ho videli odchádzať do neba.[1]


[1] Dľa ústneho podania vstúpil Spasiteľ o poludní na nebo.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.