Jasajte Bohu, všetky zeme, aleluja, spievajte o nádhere jeho mena, aleluja, znamenitú mu chválu vzdávajte, aleluja, aleluja, aleluja. Povedzte Bohu: Aké strašlivé sú tvoje počiny, Pane. Pre veľkosť tvojej sily tebe lichotia nepriatelia tvoji.
Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu. Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela. Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.
Plesaj Bohu kdejaká zem. Spievajte žalm jeho menu: slávne ohlasujte jeho chválu. Vravte Bohu: Jak sú hrozné tvoje skutky, Pane! Pre velikosť tvojej moci lichotia ti tvoji nepriatelia.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.