Spievajte novú pieseň Pánovi, aleluja, bo učinil Pán diela podivné, aleluja; vyjavil svoju spravodlivosť pred očami pohanov, aleluja, aleluja, aleluja. K víťazstvu pomohla mu jeho pravica a jeho sväté rameno.

Spievajte Pánovi pieseň novú[1], lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena. Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.[2]


[1] „Pieseň novú“, lebo staršie chválospevy už nestačia na to, aby vystihli veľkosť budúceho prejavu a zjavenia sa Božej velebnosti a moci.
[2] Žalmista vyzýva vyvolený národ oslavovať Pána „novou piesňou“ za „víťazstvo“. Ale sotva ide o nejaké historické víťazstvo, skôr o to posledné, ktorým sa začne Mesiášova éra, ohlasovaná prorokmi.

Spievajte Pánovi spev nový: lebo on konal divné veci.[1] Spomohla mu pravica jeho, a sväté jeho rameno. Pán v známosť uviedol spasenie svoje: pred národami zjavil svoju pravdu.


[1] Boh sám dokázal svoju zázračnú moc proti nepriateľom.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.