Celá zem nech sa klania tebe, Bože, a tebe nech spieva chválu. Nech spieva chválospevy tvojmu menu, Najvyšší. Jasajte Bohu všetky zeme, spievajte o nádhere jeho mena, znamenitú mu chválu vzdávajte.
Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, nech ospevuje tvoje meno. Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.
Celá zem nech sa ti klania a nech spieva tebe: žalm nech spieva tvojmu menu! Plesaj Bohu kdejaká zem.[1] Spievajte žalm jeho menu: slávne ohlasujte jeho chválu.

[1] Ku koncu. Pieseň. Žalm vzkriesenia. Slovo vzkriesenia sa nenachodí v pôvodine. Nazýva sa vzkriesením, lebo sa vzťahuje na obnovenie národa židovského po zajatí babylonskom, a na vybudovanie chrámu jeruzalemského. Kresťan pri tomto žalme nech myslí na obnovenie pokolenia ľudského v Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.