Obstúpily ma smrteľné úzkosti, obkľúčily ma pekelné bolesti: vo svojom súžení vzýval som Pána a z chrámu svojho počul On môj hlas. Milujem teba, Pane, sila moja, Pane, skala moja, tvŕdza moja, osloboditeľ môj.
Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly... V úzkosti som vzýval Pána... Zo svojho chrámu počul môj hlas...[1] Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.
[1] „Zo svojho chrámu počul môj hlas“, žalmistovo volanie došlo do nebeského príbytku a Pán dožičil sluchu úpenlivej prosbe hynúceho.

Obkľúčily ma bolesti smrti: a ručaje neprávostí strach mi narobily. Bolesti pekiel[1] ma obkľúčily: zachvátily ma osídla smrti. V mojej úzkosti som vzýval Pána, a na svojho Boha som o pomoc kričal. A uslyšal môj hlas zo svätého svojho chrámu, a volanie moje pred ním vošlo k jeho ušiam. Milujem ťa, Pane, moja silo. Pán je moja pevnosť, a môj útulok, a môj vysloboditeľ, môj Boh,  môj spomocník,[2] a v ňom dúfam; Môj ochranca, a roh[3] mojej spásy zaujme sa za


[1] Druhého sveta.
[2] Dľa hebr.: Moja skala, môj hrad a vysloboditeľ môj.
[3] Roh znamená silu. Ako zápražný vôl sa rohom bráni, tak obránim sa ai ja v mojom Bohu. 1 Kráľ. 2, 1 - 10; Luk. 1, 69.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.