Obstúpily ma smrteľné úzkosti, obkľúčily ma pekelné bolesti: vo svojom súžení vzýval som Pána a z chrámu svojho počul On môj hlas. Milujem teba, Pane, sila moja, Pane, skala moja, tvŕdza moja, osloboditeľ môj.
Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly... V úzkosti som vzýval Pána... Zo svojho chrámu počul môj hlas... Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.
xxx