Klaňajte sa Bohu všetci jeho Anjeli: čuje a teší sa Sion: a mestá Judu plesajú. Pán kráľuje, nech plesá zem: ostrovy mnohé nech sa radujú.

Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli. Sion to počuje a teší sa a dcéry Júdove[1] plesajú. Pán kraľuje, jasaj, zem; radujte sa, všetky ostrovy.[2]


[1] „Dcéry Júdove“ je hebraizmus a označuje všetky mestá a dediny júdskeho kráľovstva. A keďže Sion je stredobodom univerzálneho mesiášskeho kráľovstva, znázorňujú svetovú všeobecnosť.
[2] Pohnútkou k tejto všeobecnej radosti je príchod Pána v mesiášskych časoch, príchod Kráľa a Sudcu všetkých národov a všetkých končín sveta (Iz 42,10; 51,5).

Nech sa hanbia všetci, ktorí sa klaňajú podobenstvám: a ktorí sa vychlubujú svojimi modlami. Klaňajte sa mu vy všetci jeho anjeli.[1] Slyší to, a raduje sa Sion.[2] A plesajú dcéry judské[3], pre rozsudky tvoje, Pane...


[1] II. Mojž. 20, 4.; II. Mojž. 26, 1.; V. Mojž. 5, 8; Žid, 1, 6.
[2] Svätá Cirkev.
[3] Sväté duše Cirkvi.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.