Klaňajte sa Bohu všetci jeho Anjeli: čuje a teší sa Sion: a mestá Judu plesajú. Pán kráľuje, nech plesá zem: ostrovy mnohé nech sa radujú.
Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli. Sion to počuje a teší sa a dcéry Júdove plesajú. Pán kraľuje, jasaj, zem; radujte sa, všetky ostrovy.
xxx