Pán je moje svetlo a moja záchrana, kohože treba sa mi báť? Pán, môjho žitia záštita, kohože treba sa mi strachovať? Keď záškodníci na mňa rútia sa, podlamujú sa a padajú. Aj keby postavil sa tábor proti mne, nebude sa moje srdce báť.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.
Súď[1] ma, Pane, lebo ja vo svojej nevinnosti chodím: a že som v Pánovi dúfal, nepodľahnem.[2] Zkusuj ma, ó, Pane, a skúmaj ma: prepáľ moje ľadviny a moje srdce.[3] Lebo tvoje sľutovanie je pred mojimi očima: a mám zaľúbenie v tvojej pravde.
[1] Dľa hebr.: Prisúď mi, právo proti nepriateľom mojim.
[2] Neprevládzu ma.
[3] Zkusuj i vnútornosti: a prépáľ moje srdce ako zlato v ohni.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.