Čuj, Pane, môj hlas, ktorým volím, ty pomocník si môj, nezavrhuj a neopúšťaj ma, Bože, môj Spasiteľ. Pán je moje svetlo a moja záchrana, kohože treba sa mi báť?
Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. Neodvracaj svoju tvár odo mňa,
neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
Vyslyš hlas môj, Pane, ktorým volám k tebe: smiluj sa nado mnou a vyslyš a. Neovracaj svojej tvári odo mňa: neodstupuj v hneve od svojho služobníka. Ty buď mojím pomocníkom: neopúšťaj ma, ani nepohŕdaj mnou, o Bože, môj spasiteľu! Pán je moje osvietenie a spasenie moje: koho by som sa bál? Pán je ochranca života môjho: koho sa mám ľakať?