Počúvaj, dcéra, a hľaď a skloň svoje ucho a zažiada si tvoju krásu Kráľ. Za tvojou priazňou sháňajú sa velikáši ľudu, kráľovské dcéry prichodia tebe v ústrety. Privádzajú tebe panny za ňou, družky jej tebe privádzajú. S radosťou a plesaním uvádzajú ich do paláca kráľovského.

Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. Dcéry z Týru ti prinesú dary a o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.[1] Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými; po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru.[2] V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.


[1] Mystická snúbenica, Cirkev, svojou láskou a úctou ku Kráľovi získa si jeho priazeň, takže bude môcť orodovať aj za iných.
[2] V nasledujúcich veršoch sa opisuje stretnutie ženícha-Mesiáša so snúbenicou-Cirkvou.

Ó dcéro[1], slyš a viď, a nakloň svoje ucho: a zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom.[2] A požiada kráľ tvoju krásu: lebo on je Pán, tvoj Boh, — a klaňať sa mu budú. A dcéry tyrské[3] s darmi: tvoju priazeň žiadať budú všetci boháči zeme.[4] Kráľovské dcéry v tvojej sláve.[5] Kráľovná[6] stojí na pravici tvojej v odeve zlatotkanom: oblečená v pestrej

kráse. Za ňou privedú ku kráľovi panny: jej družky budú k tebe[7] prinesené. S veselím a plesaním: budú prinesené,

do kráľovho palácu privedené.


[1] Týmto menom oslavuje svätý pevec Cirkev a zároveň každú nábožnú dušu.
[2] Nechaj všetky sväzky, ktoré ťa viažu k svetu tomuto, a nasleduj otca nebeského.
[3] Dcéry najbohatšieho mesta na svete.
[4] I najslávnejšie národy prijdú s prosbou, aby od nej obdržaly vieru a prijatie do cirkvi:
[5] Kráľovské dcéry, ktoré slúžia sláve Messiášovej sú pohanské národy, ktoré vstúpily do Kristovej cirkvi; sú to i verné sväté duše, ktoré nasledovaním Krista Pána svojho obveseľujú.
[6] Cirkev ozdobená svätosťou a ctnosťami svojich verných.
[7] K tebe, ó kráľu, budú privedené národy: t. j. budú povolané do Cirkvi tvojej.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.