Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Pána, ktorý má veľké zaľúbenie v jeho príkazoch. Semeno jeho bude mocné na zemi, počestných pokolenie požehnané bude. Dom jeho slávou a bohatstvom sa naplní, potrvá jeho dobročinnosť na veky vekov.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, jeho spravodlivosť ostane naveky.
xxx