Bude ma volať: Ty si Otec môj, Boh môj a záštita mojej slávy! A ja ho ustanovím za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi. A zvečním jeho semeno a jak dni nebies jeho trón.
On bude volať ku mne: »Ty si môj otec, môj Boh a útočište mojej spásy.« A ja ho ustanovím za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Jeho rod udržím naveky a jeho trón bude ako dni nebies.“[1]
[1] Dávidov trón bude trvať ako „dni nebies“, čo je to isté ako večne, dokiaľ budú existovať nebesá (2 Sam 7,16; Ž 72,5 atď. ). Dávidov trón je večný len v Cirkvi, len Mesiáš je večným kráľom.
On ma bude vzývať (rieknuc): Otec môj si ty; Boh môj a ochranca mojej spásy. A ja ho učiním prvorodeným: najvyšším medzi kráľami zeme.[1] A udržím jeho potomstvo na veky vekov: a trón jeho ako dni nebeské.
[1] Všetci kráľovia sú synovia moji, tento ale bude najväčším medzi nimi. V najvyššom a vlastnom smysle patrí toto meno, prvorodený, Kristovi, lebo on je od večnosti dľa prirodzenosti syn Otcov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.