Zemou si zatriasol, a rozštiepil si ju. Zhoj pukliny jej, lebo kýve sa. Aby zutekali pred lukom a zachránili sa tvoji vyvolení.
Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju, ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje. Tým, čo sa ťa boja, dal si znamenie, aby utiekli pred lukom.

Pohýbal si zem a zatriasol si ňou: zahoj jej pukliny, lebo sa kníše.[1] (Lež) dal si tým, ktorí sa ťa boja, znamenie:[2] aby zutekať mohli pred lučišťom: aby sa zachránili tvoji milí.


[1] Opisuje obrazy po vojne, kde je všetko zpustošemé ako po zemetrasení.
[2] Znak, kam majú pred nepriateľmi utekať.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.