Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Pána, ktorý má veľké zaľúbenie v jeho príkazoch. Semeno jeho bude mocné na zemi, počestných pokolenie požehnané bude. Dom jeho slávou a bohatstvom sa naplní, potrvá jeho dobročinnosť na veky vekov.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, jeho spravodlivosť ostane naveky.

Alleluja! Pri návrate Aggea a Zachariáša[1] (proroka). Blažený muž, ktorý sa bojí Pána: ktorý má veľké zaľúbenie v jeho  prikázaniach. Mocné na zemi bude jeho potomstvo: rod spravodlivých bude požehnaný: Česť a bohatstvo v jeho dome: a jeho spravodlivosť zostáva na veky vekov.[2]


[1] Nápis tento nenachádza sa v hebrejskom a povstal istotne z nábožnej povesti, že sa výšspomenutí proroci pri tom žalme navrátili zo zajatia.
[2] V jej večnej odplate pre neho a v požehnaní pre jeho potomkov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.